ad

چه عواملی منجر می شود که زن یا مرد متاهل به فساد اخلاقی دچار شوند؟

چه عواملی منجر می شود که زن یا مرد متاهل به فساد اخلاقی دچار شوند؟

دلایل زیادی وجود دارد که برخی از آنها علت و معلول یکدیگر هستند که آنها

چه عواملی منجر می شود که زن یا مرد متاهل به فساد اخلاقی دچار شوند؟

دلایل زیادی وجود دارد که برخی از آنها علت و معلول یکدیگر هستند که آنها را به طور خلاصه آنها را ذکر می کنم اما نمی توان برای آنها اولویت و مرتبه ای در نظر گرفت.

۱- سردی روابط: وقتی بین زوج ها روابط محبت آمیز، عاطفی و هیجانی کم می شود و دیگر خبری از احساس شور و عشق اولیه نیست، در این زمان ممکن است یکی از زوج ها وارد رابطه خیانت آمیز شود.

۲- سرد شدن نسبت به ظاهر یکدیگر: در زندگی زناشویی افرد به تدریج ممکن است نسبت به ظاهر همسرشان دلسرد شوند یا اینکه جذابیت های فرد مقابل برایشان یکنواخت و تکراری شده باشد.

۳- اعتماد به نفس پایین و خودانگاره منفی نسبت به خود: افراد برای آنکه عزت نفس و خودانگاره شان را حفظ و تقویت کنند، می کوشندت از طریق رفتارهایشان نشان دهند عزت نفس شان بالاست و در این زمینه مشکلی ندارند. این دسته از اشخاص به دنبال رابطه هایی خارج از سیستم خانواده می گردند تا خودشان را اثبات کنند. البته گاهی هم فرهنگ ها باعث ایجاد این تصورات می شوند. مرد می خواهد از طریق مردانگی و زن از طریق جذابیت، خود را نشان دهد.

۴- داشتن اختلالت و مشکلات روانشناختی: افرادی که دچار یکسری از اختلالات بالینی هستند بیشتر در معرض خیانت به همسرانشان قرار می ...

مشاهده مطلب کامل در سایت منبع
nidamat [dot] com/872/%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%ac%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-%da%a9%d9%87-%d8%b2%d9%86-%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%aa%d8%a7%d9%87%d9%84/
ad

مطالب خواندنی

مطالب تصادفی

ad
0.298
×
Download