ad

مقاله بررسی امکان سنجی استفاده از شبکه سنسور بی سیم برای مراقبت های پزشکی و راهکارهای افزایش کارایی آنها

نیاز ما برای جمعآوری اطلاعات در مورد جسم، فیزیولوژی، روانشناسی، روانشناختی مردم و فرایندهای رفتاری از هر فرد در یک دوره زمانی با پیشرفت-های علمی امکان پ

نیاز ما برای جمعآوری اطلاعات در مورد جسم، فیزیولوژی، روانشناسی، روانشناختی مردم و فرایندهای رفتاری از هر فرد در یک دوره زمانی با پیشرفت-های علمی امکان پ
مقاله بررسی امکان سنجی استفاده از شبکه سنسور بی سیم برای مراقبت های پزشکی و راهکارهای افزایش کارایی آنها مشخصات نویسندگان مقاله بررسی امکان سنجی استفاده از شبکه سنسور بی سیم برای مراقبت های پزشکی و راهکارهای افزایش کارایی آنها بهزاد لطفی

- عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچانزهرا یاهوئی

- دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوترچکیده مقاله:

نیاز ما برای جمعآوری اطلاعات در مورد جسم، فیزیولوژی، روانشناسی، روانشناختی مردم و فرایندهای رفتاری از هر فرد در یک دوره زمانی با پیشرفت-های علمی امکان پذیرگردیده است. از جمله این تکنولوژیها، شبکه های حسگر بیسیم میباشند که در سالهای اخیر توجه خاصی به آن شده است و پیشرفتهای اخیر در شبکههای حسگر بیسیم کاربردهای زیادی در زمینه سلامت ایجاد کرده است. کنترل از لحاظ سلامتی حتی اگر با وجود یک شخص هم انجام گیرد سبب ایجاد یک سری مشکلات در زمینه امنیت و مسائل مربوط به آن خواهد شد که باید این مسائل و موضوعات مورد بررسی قرار گیرند.کاربردهای شبکه های حسگر سلامت، آینده روشن و خوبی در زمینه کنترل های مداوم و از راه دور ایجاد کرده است. در این مقاله ما سعی می کنیم با یک رویکرد مقایسه ای امکان استفاده از مراقبت های مبتنی بر شبکه سنسور بیسیم را برای بیماران بسنجیم.

کلیدواژه‌ها:

سیستم های سلامت، شبکه های حسگربیسیم، ش...

مشاهده مطلب کامل در سایت منبع
www [dot] civilica [dot] com/Paper-CESD01-CESD01_085=بررسی-امکان-سنجی-استفاده-از-شبکه-سنسور-بی-سیم-برای-مراقبت-های-پزشکی-و-راهکارهای-افزایش-کارایی [dot] html
ad

مطالب خواندنی

مطالب تصادفی

ad
0.287
×
Download