ad

ترجمه انصاریان

متن کامل سوره ها، فضیلت و خواص سوره ها، تلاوت سوره هاترجمه انصاریان - سوره حشر

ترجمه انصاریان - سوره حشر

به نام خدا که رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی

آنچه در آسمان ها و آنچه در زمين است، خدا را به پاک بودن از هر عيب و نقصي مي ستايند، و او تواناي شکست ناپذير و حکيم است. ( 1 )

 اوست که کافرانِ از اهل کتاب را در نخستين بيرون راندن دسته جمعي از خانه هايشان بيرون راند. [شما اهل ايمان] رفتنشان را گمان نمي برديد، و خودشان پنداشتند که حصارها و دژهاي استوارشان در برابر خدا [از تبعيد و در به دري آنان] جلوگيري خواهد کرد ولي [اراده کوبنده] خدا از آنجا که گمان نمي کردند به سراغشان آمد و در دل هايشان رعب و ترس افکند به گونه اي که خانه هايشان را به دست خود و به دست مؤمنان ويران کردند. پس اي صاحبان بينش و بصيرت! عبرت گيريد. ( 2 )

 اگر خدا فرمان ترک وطن را بر آنان لازم و مقرّر نکرده بود، قطعاً در همين دنيا عذابشان مي کرد و براي آنان در آخرت عذاب آتش است. ( 3 )

 اين [در به دري و تبعيد] براي اين است که آنان با خدا و پيامبرش دشمني و مخالفت کردند، و هر کس با خدا دشمني و مخالفت کند [بداند که] خدا سخت کيفر است. ( 4 )

 آنچه از درخت خرما [که در مالکيّت اين دشمنان غدّار بود] بريديد يا آنها را بر ريشه ها و تنه هايش رها کردي...

مشاهده مطلب کامل در سایت منبع
quran [dot] anhar [dot] ir/tarjome-7547 [dot] htm
ad

مطالب خواندنی

مطالب تصادفی

ad
0.297
×
Download